A Halacska

A halacskának egy nap elege lett a tengerbõl. Úgy érezte, hogy a testét körülfogó víz gátolja a szabad mozgásban. Úgy döntött, hogy kilép a vízbõl, amely behatárolja mozgásstílusát, korlátozza szabadságát és határt szab annak, hogy … Continue reading A Halacska

A Biblikus Egyház

Egy családon belül, sőt ikrek között is előfordul, hogy az egyik különlegesen tehetséges a zenében, míg a másik a sportban jeleskedik. Olykor pedig sem egymáshoz, sem a szülőkhöz nem hasonlítanak. Mégis, a családtagokat olyan kötelék … Continue reading A Biblikus Egyház

Énekelünk…

Semmi sincs nagyobb hatással az emberi érzelmekre, mint a zene. Különösen áll ez a hívők éneklésére.Mi magyarok amúgy is fogékonyak vagyunk a zenére. Számtalan azoknak a száma, akik a templomból kiszűrődő ének hatására adták fel … Continue reading Énekelünk…

Sola Scriptura

A reformátorok – Luther, Kálvin, Zwingli, Turretin és a többiek – meggyőződéssel vallották, hogy két alapigazság áll reformátori erőfeszítéseik középpontjában. Ez a két alapigazság a Sola Scriptura és a Sola Fide. Az azóta eltelt évszázadokban … Continue reading Sola Scriptura

A Gyülekezet

Ez a cikk eredetileg Ausztráliában, a Kegyelem Percei folyóirat 1997 májusi számában jelent meg. Utókeresztyén korban élünk. Az emberiség nagy várakozással tekint az ezredforduló felé, remélve sorsának jobbra fordulását. A segítséget azonban nem Istentől várja, … Continue reading A Gyülekezet

Gondolatok a Tanítványságról

Rendet raktam a tárcámban. Kellett a hely egy új igazolványnak. Összeszámoltam, több mint 15 különféle kártya volt benne. Hitelkártyák, jogosítvány, kedvezményes kártyák, diákigazolványok, klubtagsági igazolványok. Némelyikre nem is emlékeztem mikor kaptam, és a “klubtagság” nem … Continue reading Gondolatok a Tanítványságról

Népszerű keresztyénség

Visszatekintve az évtized eddig eltelt részére, láthatjuk, hogy rengeteg behatás érte az Egyházat.A kommunizmus összeomlásával a szabad vallásgyakorlásnak semmi sem állt útjába. A TV-ben, rádióban majd minden egyház saját vallásos programkeretet kapott; tömegével kerültek kiadásra … Continue reading Népszerű keresztyénség

Pszichológia a mérlegen

Angéla álmatlansággal küszködött. Az elmúlt hónapban 8 kilót veszített a súlyából, és legalább ugyanannyi barátot is. A férje még nem hagyta el, de az állandó érzelmi ingadozások, a hirtelen dührohamok és sírógörcsök miatt elválásról gondolkodik. … Continue reading Pszichológia a mérlegen

A járatlan út

Ez a cikk eredetileg Ausztráliában, a Kegyelem Percei folyóirat 1995 novemberi számában jelent meg. Az evangélizációnak különféle formáit ismerjük. Egyesek rendkívül hatékonynak látszanak, de a felszín alatt sok kívánnivalót hagynak. Vegyük például a “Fejvadász” megközelítést, … Continue reading A járatlan út

Modern idők

Charlie Chaplin-nek van egy örökzöld némafilmje a fenti címmel. Kora technikáját és annak az emberi életre gyakorolt fonákságait figurázza ki benne. Gyakorta és óhatatlanul is ez a film jut eszembe, miközben korunk egyházi életét tanulmányozom. … Continue reading Modern idők

A 30-as buszon

Ernő bácsi hetvenes évei közepén járhatott. Ez azonban nem látszott meg rajta. Haja ugyan hófehér volt, de tartása egyenes, mozgása fiatalos. A kutatóintézetben, amelynek vezetője volt nyugdíjba vonulása előtt, ma is nagy tekintély övezte, hiszen … Continue reading A 30-as buszon