Énekelünk…

Semmi sincs nagyobb hatással az emberi érzelmekre, mint a zene. Különösen áll ez a hívők éneklésére.Mi magyarok amúgy is fogékonyak vagyunk a zenére. Számtalan azoknak a száma, akik a templomból kiszűrődő ének hatására adták fel … Continue reading Énekelünk…

Sola Scriptura

A reformátorok – Luther, Kálvin, Zwingli, Turretin és a többiek – meggyőződéssel vallották, hogy két alapigazság áll reformátori erőfeszítéseik középpontjában. Ez a két alapigazság a Sola Scriptura és a Sola Fide. Az azóta eltelt évszázadokban … Continue reading Sola Scriptura